Petycja skierowana do Kierownika JST i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych aby wykorzystać Internet, media, szeroko rozumianą informatyzację celem informowania, prewencji, profilaktyki oraz dostarczania informacji o zagrożeniach wynikających z nadużywania alkoholu i środków odurzających wśród młodzieży.

Petycja skierowana do Kierownika JST i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, aby wykorzystać Internet, media, szeroko rozumianą informatyzację celem informowania, prewencji, profilaktyki oraz dostarczania informacji o zagrożeniach wynikających z nadużywania alkoholu i środków odurzających wśród młodzieży.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian