Petycja Osoby Prawnej Szulc-Efekt sp. z o.o. w sprawie zapewnienia uczniom stałego i bezpłatnego dostępu do wody pitnej na terenie szkoły z dnia 30.08.2017 r.

Petycja Osoby Prawnej Szulc-Efekt sp. z o.o. w sprawie zapewnienia uczniom stałego i bezpłatnego dostępu do wody pitnej na terenie szkoły z dnia 30.08.2017 r.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian