Petycja Osoby Prawnej Szulc-Efekt sp. z o.o. dotycząca przekazania petycji do właściwych miejscowo szkół z dnia 19.09.2018 r.

Inicjatywa-Dbajmy o najmłodszych – ulepszajmy infrastrukturę – Zmieniajmy Gminy i Szkoły na Lepsze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian