„Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wszystkich wymaganych specjalności całego procesu inwestycyjnego (w tym kierowania robotami budowlanymi w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, konstrukcyjno- budowlane do nadzoru nad realizacją zamówienia oraz osoby (Koordynator Techniczny) posiadającej certyfikat instalatora OZE – instalacje fotowoltaiczne, wydany przez UDT (Urząd Dozoru Technicznego), w trakcie realizacji zadania pod nazwą: „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski w ramach projektu pn.: „OZE – domowe mikroinstalacje w gminie Aleksandrów kujawski – III etap”

Dokumentacja: Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami znajduje się tutaj:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/487251

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian