Ogłoszenie o podjęciu przez Radę Gminy Aleksandrów Kujawski uchwały nr XLII/354/18/ z dnia 30.04.2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Otłoczyn, gmina Aleksandrów Kujaski

Ogłoszenie

o podjęciu przez Radę Gminy Aleksandrów Kujawski uchwały nr XLII/354/18 z dnia 30.04.2017 r. w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Otłoczyn, gmina Aleksandrów Kujawski

            Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) informuję o przyjęciu w dniu 30.04.2018 r. przez Radę Gminy Aleksandrów Kujawski Uchwały nr XLII/354/18 w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Otłoczyn, gmina Aleksandrów Kujawski.

Z treścią w/w dokumentu, uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 oraz podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 przywołanej ustawy, można zapoznać się w Urzędzie Gminy Aleksandrów Kujawski, ul. Słowackiego 12 pokój nr 12 w poniedziałki, środy i czwartki od 7.30 do 15.30, wtorki w godz. od 07.30 do 17.00 i piątki w godz. od 07.30 do 14.00.

/-/Kierownik Wydziału Planowania
Bogusław Gollus

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian