OGŁOSZENIE O ODWOŁANIU PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65), Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski odwołuje pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych nr 25/4, 25/5, 25/6, 25/9, 25/11, 25/12, 25/13, 25/14, 25/15, 25/16 i 25/17 położonych w obrębie ewidencyjnym Ośno stanowiących własność Gminy Aleksandrów Kujawski dla których Sąd Rejonowy w  Aleksandrowie Kujawskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą WL1A/00001335/9 wyznaczony na dzień 27 kwietnia 2020 roku na godzinę 10:00.

Powodem odwołania przetargu jest występujące na terenie Polski zagrożenie epidemiczne związane ze zwiększającą się liczbą zarażeń koronawirusem oraz wprowadzone obostrzenia, w tym zakresie zakazu gromadzenia się.

Informację o odwołaniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Aleksandrów Kujawski, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski oraz w gazecie o zasięgu lokalnym.

Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości zostanie powtórzony.

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski
/-/ Andrzej Olszewski

Informacje

Rejestr zmian