Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: REFERENT/INSPEKTOR DS. OCHRONY ŚRODOWISKA.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: REFERENT/INSPEKTOR DS. OCHRONY ŚRODOWISKA.

Szczegóły naboru w załącznikach do publikacji.

  • Status ogłoszenia o naborze:Po terminie składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:I_2020
  • Nazwa jednostki zlecającej:Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski
  • Wydział:Wydział Planowania Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski
  • Miejsce pracyUrząd Gminy Aleksandrów Kujawski
  • Stanowiskoref. / insp. ds. ochrony środowiska
  • Wymiar etatupełen etat
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2020-01-24
  • Termin składania dokumentów2020-02-06
  • Sposób składania dokumentówdokumenty papierowe
  • Miejsce składania dokumentówUrząd Gminy Aleksandrów Kujawski ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne1. posiada obywatelstwo polskie,
   2. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
   3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
   4. wykształcenie wyższe techniczne o kierunku ochrona środowiska lub wyższe,
   5. posiada znajomość przepisów prawa z zakresu ochrony środowiska, posiada znajomość ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks cywilny, ustawa o samorządzie gminnym,
   6. podstawowa wiedza z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego,
   7. biegła obsługa komputera (MS Office, Word, Excel),
   8. prawo jazdy kat. B
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe1. dokładność, zdolności analityczne, odporność na trudne sytuacje zawodowe, asertywność,
   2. znajomość języka obcego mile widziana,
   3. umiejętność organizacji pracy,
   4. dyspozycyjność, kreatywność.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy1. Wykonywanie zadań wynikających z przepisów szczegółowych dotyczących ochrony środowiska oraz sporządzanie decyzji w granicach kompetencji.
   2. Podejmowanie działań w celu ochrony roślin przed chorobami, szkodnikami i chwastami.
   3. Opracowywanie dokumentacji w związku z powołaniem komisji w przypadku wystąpienia strat w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych, chorób na roślinach i porażenia roślin przez opryski.
   4. Wydawanie zezwoleń na uprawę maku nisko morfinowego i konopi.
   5. Prowadzenie spraw związanych z produkcją roślinną i zwierzęcą, leśnictwem i łowiectwem.
   6. Współpraca z agencjami działającymi na rzecz rolnictwa.
   7. Prowadzenie dokumentacji i organizacja szkoleń dla rolników z obszaru OSN w regionie wodnym Dolnej Wisły.
   8. Wydawanie postanowień dotyczących wydawania koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża kruszywa naturalnego.
   9. Prowadzenie ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.
   10. Prowadzenie spraw związanych z melioracjami gminnymi.
   11. Realizacja zadań z zakresu funduszu sołeckiego.
   12. Prowadzenie spraw z zakresu wycinki drzew.
   13. Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki odpadami.
   14. Udział w przygotowanie dokumentacji związanej z planowanymi do realizacji inwestycjami.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowyInformacja o warunkach pracy na stanowisku.

   1. stanowisko urzędnicze z dostępem do internetu,
   2. praca administracyjno – biurowa z obsługą urządzeń technicznych, praca w terenie,
   3. obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie z zastosowaniem narzędzi informatycznych,
   4. Stanowisko pracy – na piętrze budynku, schody,

   W Urzędzie Gminy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.
  • Lista wybranych kandydatówPani Maria Antonina Kroll - Makowska
  • Uzasadnienie wyboruW wyniku ogłoszenia o naborze w ustalonym terminie wpłynęły 4 oferty spełniające wymagania formalne. W czasie rozmowy kwalifikacyjnej Pani Maria Antonina Kroll – Makowska wykazała się niezbędną wiedzą, predyspozycjami oraz umiejętnościami gwarantującymi prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na ww. stanowisku.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian