Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko: Trener zajęć sportowych w Klubie Młodzieżowym w Gminie Aleksandrów Kujawski.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko: Trener zajęć sportowych w Klubie Młodzieżowym w Gminie Aleksandrów Kujawski.

  • Status ogłoszenia o naborze:Po terminie składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:2021
  • Nazwa jednostki zlecającej:Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim
  • Wydział:Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim
  • Miejsce pracyGminny Ośrodek Kultury w Służewie, boisko przy Szkole Podstawowej w Służewie
  • StanowiskoTrener zajęć sportowych
  • Wymiar etatu4 godzin tygodniowo - ogółem 80 godzin w projekcie
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2021-07-02
  • Termin składania dokumentów2021-07-12
  • Sposób składania dokumentówDokumenty papierowe
  • Miejsce składania dokumentówGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim ul. Słowackiego 12
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne1. posiada obywatelstwo polskie,
   2. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
   3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciw mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji publicznych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
   4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku ,
   5. wykształcenie kierunkowe do prowadzenia zajęć sportowych, preferowane: wyższe na kierunku wychowanie fizyczne,
   6. posiada 1 rok doświadczenia zawodowego zgodnego z posiadanym wykształceniem,
   7. szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy, lub pomocy przedmedycznej,
   8. komunikatywność, otwartość, umiejętność budowania relacji.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy- organizacja oraz prowadzenie zajęć i treningów mających na celu aktywną integrację dzieci i młodzieży, w tym zajęć o charakterze wychowawczym i profilaktycznym,
   - rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży w oparciu o alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu,
   - przygotowywanie programów zajęć,
   - pomoc w nauce oraz nadrabianiu zaległości szkolnych,
   - pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych, opartych na diagnozie indywidualnej i grupowej,
   - współpraca ze szkołą, OPS, sądem i innymi instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny,
   - współpraca i regularny kontakt z rodzinami/ opiekunami wychowanków oraz prowadzącymi zajęcia,
   - prowadzenie zajęć wychowawczych
   - indywidualne konsultacje z rodzicami.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy
  • Lista wybranych kandydatów
  • Uzasadnienie wyboru
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian