Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko: Trener zajęć ruchowo – sportowych w Klubie Seniora w Zdunach

  • Status ogłoszenia o naborze:Rozstrzygnięte
  • Numer ogłoszenia:7/2019
  • Nazwa jednostki zlecającej:Gmina Aleksandrów Kujawski
  • Wydział:Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim
  • Miejsce pracyKlub Seniora z Zdunach
  • StanowiskoTrener zajęć ruchowo – sportowych
  • Wymiar etatuumowa cywilno-prawna
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2019-03-15
  • Termin składania dokumentów2019-03-25
  • Sposób składania dokumentówOferty należy składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Słowackiego 12 pokój nr 1 lub za pośrednictwem poczty w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Trener zajęć ruchowo-sportowych w Klubie Seniora w Zdunach”.
  • Miejsce składania dokumentówUrząd Gminy Aleksandrów Kujawski / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędneDo konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania:
   1. posiada obywatelstwo polskie,
   2. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
   3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciw mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji publicznych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
   4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku ,
   5. wykształcenie wyższe na kierunku wychowanie fizyczne,
   6. posiada 1 rok doświadczenia zawodowego zgodnego z posiadanym wykształceniem,
   7. szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy, lub pomocy przedmedycznej,
   8. komunikatywność, otwartość, umiejętność budowania relacji.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe-
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowyDo obowiązków Trenera zajęć ruchowo- sportowych należeć będzie:
   • określenie szczegółowych zadań zajęć,
   • opracowanie zasad organizacji i planowania warsztatów zajęć,
   • bieżące monitorowanie zapotrzebowania na materiały do zajęć, zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem i potrzebami uczestników,
   • prowadzenie bieżącej dokumentacji z działań (programy zajęć, karty oceny uczestników KS, itp.)
   • powadzenie zajęć treningu umiejętności życiowych.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy-
  • Lista wybranych kandydatówBRAK
  • Uzasadnienie wyboruOgłoszenie o nierozstrzygnięciu naboru na stanowisko Trener zajęć ruchowo-sportowych w Klubie Seniora w Zdunach.

   Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko Trenera zajęć ruchowo-sportowych w Klubie Seniora w Zdunach nie wpłynęła żadna oferta.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian