Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy: Opiekun Klubu Młodzieżowego w Gminie Aleksandrów Kujawski.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy: Opiekun Klubu Młodzieżowego w Gminie Aleksandrów Kujawski.

 

  • Status ogłoszenia o naborze:Po terminie składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:2021
  • Nazwa jednostki zlecającej:Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim
  • Wydział:Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim
  • Miejsce pracyGminny Ośrodek Kultury w Służewie
  • StanowiskoOpiekun Klubu Młodzieżowego
  • Wymiar etatu12 godzin tygodniowo - ogółem 240 godzin w projekcie
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2021-06-21
  • Termin składania dokumentów2021-06-28
  • Sposób składania dokumentówDokumenty papierowe
  • Miejsce składania dokumentówGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim ul. Słowackiego 12.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne1. posiada obywatelstwo polskie,
   2. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
   3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciw mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji publicznych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
   4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
   5. spełnianie jednego z poniższych warunków:
   - wykształcenie wyższe na kierunku: pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna bądź inne uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną;
   - wykształcenie średnie oraz szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną;
   - wykształcenie średnie oraz posiadanie udokumentowanego 1 roku doświadczenia zawodowego w pracy z dziećmi lub rodziną;
   6. komunikatywność, otwartość, umiejętność budowania relacji.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy• prowadzenie procesu rekrutacji Uczestników/czek,
   • prowadzenie bieżącej dokumentacji z działań (programy zajęć, karty Uczestników/ czek, sprawozdania z zakresu realizowanych zadań, itp.)
   • bieżące monitorowanie zapotrzebowania i zakupy materiałów do zajęć, zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem i potrzebami uczestników,
   • przygotowywanie harmonogramów spotkań,
   • opieka nad dziećmi oczekującymi na zajęcia, dbanie o bezpieczeństwo i porządek na terenie klubu,
   • organizowanie zajęć i treningów mających na celu aktywną integrację dzieci i młodzieży, w tym zajęć o charakterze wychowawczym i profilaktycznym,
   • rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży w oparciu o alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu,
   • pomoc w nauce oraz nadrabianiu zaległości szkolnych,
   • pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych, opartych na diagnozie indywidualnej i grupowej,
   • współpraca ze szkołą, OPS, sądem i innymi instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny,
   • współpraca i regularny kontakt z rodzinami/ opiekunami wychowanków oraz prowadzącymi zajęcia.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy
  • Lista wybranych kandydatów
  • Uzasadnienie wyboru
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian