Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko opiekuna w Żłobku Samorządowym w Odolionie

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski ogłasza konkurs na stanowisko opiekuna w  Żłobku Samorządowym w Odolionie do projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 8. Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Poddziałanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze

Wynagrodzenie Zleceniobiorcy jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego

  • Status ogłoszenia o naborze:Po terminie składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:10/2019
  • Nazwa jednostki zlecającej:Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski
  • Wydział:Żłobek Samorządowy w Odolionie
  • Miejsce pracyŻłobek Samorządowy w Odolionie
  • Stanowiskoopiekun
  • Wymiar etatupełny etat
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2019-07-29
  • Termin składania dokumentów2019-08-08
  • Sposób składania dokumentówdokumenty papierowe
  • Miejsce składania dokumentówUrząd Gminy Aleksandrów Kujawski ul. Słowackiego 12, pokój 107
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędneSzczegóły naboru w załączeniu do niniejszego ogłoszenia
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkoweSzczegóły naboru w załączeniu do niniejszego ogłoszenia
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowySzczegóły naboru w załączeniu do niniejszego ogłoszenia
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowySzczegóły naboru w załączeniu do niniejszego ogłoszenia
  • Lista wybranych kandydatów
  • Uzasadnienie wyboru
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian