Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Fizjoterapeuty w Klubie Seniora w Zdunach

  • Status ogłoszenia o naborze:Rozstrzygnięte
  • Numer ogłoszenia:4/2019
  • Nazwa jednostki zlecającej:Gmina Aleksandrów Kujawski
  • Wydział:Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim
  • Miejsce pracyKlub Seniora z Zdunach
  • StanowiskoFizjoterapeuta
  • Wymiar etatuumowa cywilno-prawna
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2019-03-15
  • Termin składania dokumentów2019-03-25
  • Sposób składania dokumentówOferty należy składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Słowackiego 12 pokój nr 1 lub za pośrednictwem poczty w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Fizjoterapeuta w Klubie Seniora w Zdunach”.
  • Miejsce składania dokumentówUrząd Gminy Aleksandrów Kujawski / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędneDo konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania:
   1. posiada obywatelstwo polskie,
   2. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
   3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciw mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji publicznych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
   4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku ,
   5. wykształcenie min. średnie (tech. fizjoterapii), preferowane wyższe, posiada prawo do wykonywania zawodu Fizjoterapeuty.
   6. posiada min. 2 lata doświadczenia zawodowego w tym min 1 rok na stanowisku fizjoterapeuty.
   7. wysokie umiejętności interpersonalne.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe-
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowyDo obowiązków Fizjoterapeuty należeć będzie:
   • Realizacja zajęć indywidualnych i grupowych podnoszących aktywność ruchową i samodzielność uczestników,
   • opracowanie planu pracy z uwzględnieniem sytuacji każdego uczestnika,
   • przeprowadzenie diagnozy potrzeb pod kątem przywrócenia sprawności fizycznej,
   • prowadzenie treningów nordic walking, prowadzenie zajęć relaksacyjnych.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy-
  • Lista wybranych kandydatówKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko Fizjoterapeuty w Klubie Seniora w Zdunach do zatrudnienia wybrany został Pan Adrian Rewers.
  • Uzasadnienie wyboruOgłoszenie o wynikach naboru na stanowisko Fizjoterapeuta w Klubie Seniora w Zdunach.

   W wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko Fizjoterapeuta w Klubie Seniora w Zdunach wpłynęła 1 oferta. Pan Adrian Rewers spełnia wymagania niezbędne do zatrudnienia, ponadto wykazał się wieloletnim doświadczeniem w pracy z osobami starszymi. Posiada predyspozycje oraz umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian