Oferta z dnia 23.05.2017 r. złożona w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., 239 i 395) na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Oferta z dnia 23.05.2017 r. złożona w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., 239 i 395) na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Data złożenia: 23.05.2017 r.

Nazwa oferenta:

Stowarzyszenie Przyjaciół Łazieńca „CUDNE MANOWCE”

Nazwa zadania: „Plener malarski. Inspiracje malarskie życiem i twórczością Edwarda Stachury”

Proponowana kwota dofinansowania: 4 800,00 zł

Zgodnie z art.19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003  r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do Wydziału Rozwoju i Promocji Gminy, Gmina Aleksandrów Kujawski, ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski do dnia 31.05.2017 r.

Elżbieta Więckowska,  tel. 54 282 20 59 w. 27
e-mail: elzbieta[dot]wieckowska[at]gmina-aleksandrowkujawski[dot]pl

Alicja Letkiewicz-Sulińska, tel.  54 282 20 59 w. 51
e-mail alicja[dot]letkiewicz-sulinska[at]gmina-aleksandrowkujawski[dot]pl

termin ważności  24.05– 31.05.2017 r.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian