Oferta z dnia 2 lipca 2018 r. złożona na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego  złożonej w trybie uproszczonym
(z pominięciem otwartego konkursu ofert).

 

Oferta z dnia 2 lipca 2018 r. (data wpływu: 02.07.2018 r.) złożona na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania  kultury fizycznej

Nazwa oferenta: Gminny Klub Sportowy „Start” Stawki

Nazwa zadania: „Wakacje na sportowo dla mieszkańców Gminy Aleksandrów Kujawski” 

Proponowana kwota dofinansowania: 10 000,00 zł

Zgodnie z art.19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003  r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do Wydziału Rozwoju i Promocji Gminy, Gmina Aleksandrów Kujawski, ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski do dnia 11.07.2018 r.

Elżbieta Więckowska,  tel. 54 282 20 59 w. 26
e-mail: elzbieta[dot]wieckowska[at]gmina-aleksandrowkujawski[dot]pl

Alicja Letkiewicz-Sulińska , tel.  54 282 20 59 w. 51
e-mail alicja[dot]letkiewicz-sulinska[at]gmina-aleksandrowkujawski[dot]pl

termin ważności  02.07.2018 – 31.08.2018 r.

 Wójt Gminy
Aleksandrów Kujawski
/-/ Andrzej Olszewski

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian