Obwieszczenie znak: Pl.6733.16.9.2015.AE z dnia 8.01.2016 r.

Aleksandrów Kujawski, dnia 08.01.2016 r.

Pl.6733.16.9.2015.AE

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. póz. 199 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek PVE PARK ALFA sp. z o. o. została wydana decyzja nr 1/2016 znak: Pl.6733.16.8.2015.AE z dnia 08.01.2016 r. o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: montażu instalacji aktywnego odgazowania kwater wraz z jednostką do energetycznego wykorzystania gazu wysypiskowego (JK) na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie działek nr 156, 155, 154, 153, 152, 151, 150, 149, 148, 147 położonych w miejscowości Służewo, gm. Aleksandrów Kujawski.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty ukazania się mniejszego obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Planowania w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Słowackiego 12 (pokój 12) w godzinach pracy Urzędu.

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

/-/ Malwina Andrusiak
Kierownik Wydziału Planowania

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian