Obwieszczenie znak: Pl.6733.14.9.2016.MZ Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 09.08.2016 r. sprawa budowy odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Stawki gm. Aleksandrów Kujawski

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 778) – zawiadamiam, że na wniosek Pana Kazimierza Romanowskiego zam. ul. Szkolna 12/20, 87-700 Aleksandrów Kujawski została wydana decyzja nr 18/2016 znak: Pl.6733.14.8.MZ o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającej na: budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do działek nr 28/7, 28/8, 28/9, 28/10, 28/11, 28/12, 29/14 na terenie działek nr 29/6, 29/10, 28/6 położonych w miejscowości Stawki, gm. Aleksandrów Kujawski.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Planowania w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Słowackiego 12 (pokój 12) w godzinach pracy Urzędu.

/-/ mgr Malwina Andrusiak
Kierownik Wydziału Planowania

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian