Obwieszczenie z dnia 30 marca 2016r. znak Pl.6220.27.23.2015.AE

zawiadamia się

o zakończeniu zbierania materiałów i dowodów w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: „Budowie  fermy drobiu obejmująca 3 budynki  inwentarskie o łącznej obsadzie 42000 stanowisk dla kur (168 DJP) wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą, na działce o nr ewid.:  52/4 w miejscowości Kuczek, gmina Aleksandrów Kujawski”.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian