Obwieszczenie z dnia 30 marca 2016 r znak Pl.6220.29.12 2015.AE

zawiadamia się

o zakończeniu zbierania materiałów i dowodów w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: „Rozbudowie istniejącej fermy drobiu obejmującą budowę 3 nowych oraz rozbudowę 6 istniejących budynków inwentarskich o łącznej obsadzie 52 900 stanowisk dla kur (212 DJP) wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid.: 16/3, 16/5, 16/6, 17/2, 19/5, 20/8, 20/12, 21/7, 89/1, 89/2 w miejscowości Kuczek, gmina Aleksandrów Kujawski”.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian