Obwieszczenie z dnia 30-06-2016r. znak Pl.6220.10.2.2016.AE

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski zawiadamia o:

– złożeniu wniosku Starosty Aleksandrowskiego działającego w imieniu Powiatu Aleksandrowskiego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:  „Przebudowę drogi powiatowej  Nr 2605 C Stara Wieś – Nieszawa o długości 5,537 km od km 2+072 do km 7+609 ”.
Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Aleksandrów  Kujawski.

– wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia i przesłaniu wniosków wraz z załącznikami do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Aleksandrowie Kujawskim, celem zasięgnięcia opinii, w myśl art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ww. ustawy z dnia 3 października 2008r. (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 353)

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian