Obwieszczenie z dnia 29 luty 2016r. znak Pl.6733.20.6. 2015.AE

zawiadamia się, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: dostosowaniu i modernizacji składowiska odpadów komunalnych w Służewie, poprzez budowę kwatery nr 3 do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z budową infrastruktury technicznej na terenie działek nr 152, 153, 154, 155, 156 w obrębie ewidencyjnym Służewo, gmina Aleksandrów Kujawski.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian