Obwieszczenie z dnia 29 luty 2016r. znak Pl.6733.17.11.2015.BG-BZ

zawiadomienie, iż wydana została decyzja nr 2/2016 znak: Pl.6733.17.10.2015.BG-BZ z dnia 29.02.2016r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie rurociągu technologicznego od istniejących studni głębinowych do stacji pomp drugiego stopnia na ujęciu wody „KUCZEK” na terenie działek nr: 58/4, 58/5, 58/12, 58/2, 58/1, 84 i 3512/8 położonych w miejscowości Kuczek, gm. Aleksandrów Kujawski oraz na terenie działek nr: 34, 33/1 i 30 położonych w miejscowości Turzno, gm. Raciążek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian