Obwieszczenie z dnia 26-07-2016r. znak Pl.6733.12.7.2016.MZ

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 778) – zawiadamiam, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającej na: Budowie linii kablowej nN 0,4kV w celu zasilenia projektowanych budynków mieszkalnych, zabudowie szafki pomiarowej P2-Rs/LZV/LZR/F oraz szafki pomiarowej P1-Rs/LZV/F oraz ułożenia kabla energetycznego typu YAKXS 4*70mm o długości około 60 metrów wraz z zasilaniem działek nr 71/17, 71/18 i 71/19 terenie działek nr ewid.: 70/2, 71/17 71/18 i 71/19 i 71/22 obrębie ewidencyjnym Kuczek oraz działek nr ewid.: 128/3 i 138/2 położonych w miejscowości Odolion, gmina Aleksandrów Kujawski.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian