Obwieszczenie z dnia 25.05.2016 r. znak Pl.6220.29.15.2015.AE

Informacja o wydanej dnia 25.05.2016 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia polegającego na: „Rozbudowie istniejącej fermy drobiu obejmująca budowę trzech nowych oraz rozbudowę sześciu istniejących budynków inwentarskich o łącznej obsadzie 52 900 stanowisk dla kur (212DJP) wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ewid. 16/3, 16/5, 16/6, 17/2, 19/5, 20/8, 20/12, 21/7, 89/1, 89/2 w miejscowości Kuczek gmina Aleksandrów Kujawski”

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian