Obwieszczenie z dnia 20-07-2016r. znak Pl.6733.14.7.2016.MZ

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski zawiadamia, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającej na: budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do działek nr 2817, 28/8, 28/9, 28/10, 28/11, 28/12, 29/14 na terenie działek nr 29/6, 29/10, 28/6 położonych w miejscowości Stawki, gm. Aleksandrów Kujawski.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian