Obwieszczenie z dnia 18 lutego 2016 r. znak Pl.6220.29.9.2015.AE

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski, zawiadamia, że w dniu 07.07.2015r. wpłynął wniosek (uzup.: 05.08.2015r.) Gospodarstwa Rolnego Janusz i Jolanta Czarnowscy z siedzibą Kuczek 21, 87 – 700 Aleksandrów Kujawski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie istniejącej fermy drobiu obejmującą budowę 3 nowych oraz rozbudowę 6 istniejących budynków inwentarskich o łącznej obsadzie 52 900 stanowisk dla kur (212 DJP) wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid.: 16/3, 16/5, 16/6, 17/2, 19/5, 20/8, 20/12, 21/7, 89/1, 89/2 w miejscowości Kuczek, gmina Aleksandrów Kujawski”.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian