Obwieszczenie z dnia 18-07-2016r. znak Pl.6733.11.9.2016.BGKW

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 778 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek POLKRYS Sp. z o. o, Rożno- Parcele, ul. Liliowa 5, 87-700 Aleksandrów Kujawski, została wydana decyzja nr 17/2016 znak: Pl.6733.11.8.2016.BGKW z dnia 18.07.2016r. o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie kontenerowej abonenckiej stacji transformatorowej oraz budowie linii kablowych 15kV i 0,4 kV dla zasilania zakładu produkcyjnego, na terenie działki nr 151/6 w miejscowości Rożno- Parcele gmina Aleksandrów Kujawski oraz działek nr 16/1 16/6, 26 i 27 położonych w mieście Aleksandrów Kujawski

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian