Obwieszczenie z dnia 16-06-2016r. znak Pl.6733.10.9.2016.BGAE

zawiadamiam, że na wniosek  Pana Tomasza Smoły,  została wydana decyzja nr 14/2016 znak: Pl.6733.10.8.2016.BGAE z dnia 16.06.2016r. o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami, na terenie działek nr 12/2, 196/2, 192/3, 192/4, 192/1, 192/8, 192/5, 192/7, 192/6, 192/9, 192/10, 1/15 i 1/9 położonych w miejscowości Rożno-Parcele,  gmina Aleksandrów Kujawski.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian