Obwieszczenie z dnia 15-03-2016r. znak Pl.6733.20.9.2015.AE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r. poz. 199 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek  Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej „EKOSKŁAD”  sp. z o.o. została wydana decyzja nr 4/2016 znak: Pl.6733.20.8.2015.AE z dnia 15.03.2016r. o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: dostosowaniu i modernizacji składowiska odpadów komunalnych w Służewie, poprzez budowę kwatery nr 3 do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z budową infrastruktury technicznej na terenie działek nr 152, 153, 154, 155, 156 w obrębie ewidencyjnym Służewo, gmina Aleksandrów Kujawski.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian