Obwieszczenie z dnia 15-02-2016 r. znak Pl.6220.1.12.2016.AE

o zakończeniu zbierania materiałów i dowodów w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: „Wykonaniu urządzeń do poboru wody z projektowanych otworów studziennych nr 11a, 23e, 24b, 25b na terenie ujęcia wód podziemnych „Kuczek”, gmina Aleksandrów Kujawski ( dz. nr 58/1 i 58/12).

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian