Obwieszczenie z dnia 14-07-2016r. znak GR.6733.9.2016

Burmistrz Miasta Aleksandrowa Kujawskiego zawiadamia, że w dniu 06-07-2016r. zostało wszczęte na wniosek SIME Polska Sp. z o.o ul. Warszawska 31, 96-500 Sochaczew

postępowanie administracyjne w sprawie: wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: budowie gazociągu średniego ciśnienia Ciechocinek – Aleksandrów Kujawski, na działkach nr: 657, 659/4, 660/6, 661/3, 662/5, 663/3, 663/4, 664/5, 665/2, 666/2, 667/2, 682 – miasto Ciechocinek, działkach nr: 9/15, 9-11, 18/1, 50/3, 64/4, 64/6, 69/1, 70/1, 71/3, 74/9, 75/4, 3510/14 – obręb Kuczek, działkach nr: 81/4, 117/3, 117/4, 117/9, 119/17, 119/19, 124/2, 126/6, 126/10, 127/15, 127/23, 127/30, 127/31, 127/34, 130, 138/1, 187/1 – obręb Odolion, działce nr 114 – obręb Rudunki, działkach nr: 3, 195 – obręb Stawki, działce nr 5 KM 4, działce nr 28 KM 19, działce nr 130 KM 20, działkach nr: 149, 150, 155, 160, 166, 190, 193, 201, 208, 225/1, 225/2, 226, 241, KM 21,, działce nr 14 KM 26, działkach nr: 97/1, 231, 240, 242, 244, 250, 267, KM 28, działkach nr: 9, 30 KM 29, działkach nr: 4/2, 7/2, 7/16, 11/4, 24, 50/41, 50/42, 51/12, 51/21, KM 30, działce nr 188 KM 31, działkach nr: 13, 14 KM 33, działkach nr: 5/2, 7/13, 8/1, 8/2, 8/3, 9, KM 34, działce nr 9 KM 35, działkach nr: 2/2, 8, 9, 10, KM 39, działkach nr: 1/6, 14/1, 29/1, 29/2, 30, 33, KM 40, miasto Aleksandrów Kujawski.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian