Obwieszczenie z dnia 10.07.2020 r. znak GD.ZUZ.5.421.532.2019.MK w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na zlokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią tj. na działkach nr 216/1, 29/1, 29/2 obręb 18 w miejscowości Otłoczyn, gmina Aleksandrów Kujawski nowej linii kablowej SN-15kV.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian