Obwieszczenie z dnia 07 marca 2016 r. znak Pl.6220.4.2.2016.AE

zawiadamia się, że w dniu 07 marca 2016r. została wydana decyzja zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: „Przebudowie drogi gminnej Stawki- Ośno dł. 1238,60 m. na dz. nr ewid.: 134/2, 120/1, 94, 121/4, 121/3, 93, 150/3, 150/2 w miejscowości Ośno, na dz. nr ewid.: 134/1, 63/6, 63/4, 63/5, 63/1, 33/10, 62/12, 60/6, 60/2, 168, 59/4, 35/1, 229, 33/11, 138/4, 60/12 w miejscowości Stawki, gm. Aleksandrów Kujawski”.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian