Obwieszczenie z dnia 07-07-2016r. znak Pl.6733.11.7. 2016.BGKW

zawiadamiam, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie kontenerowej abonenckiej stacji transformatorowej oraz budowie linii kablowych 15 kV i 0,4 kV dla zasilania zakładu produkcyjnego POLKRYS Sp. z o.o na terenie działek nr 151/6, obręb Rożno- Parcele, gm. Aleksandrów Kujawski oraz działek nr 16/1, 16/6, 26, 27 karta mapy 29, obręb Miasto Aleksandrów Kujawski.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian