Obwieszczenie z dnia 02.08.2016 r. znak Pl.6733.13.6.2016.MZ

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 778) – zawiadamiam, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającej na: modernizacji energetycznej stacji uzdatniania wody Gminy Aleksandrów Kujawski z przebudową i nadbudową budynku stacji uzdatniania wody na terenie działki nr 58/12 położonej w miejscowości Kuczek, gm. Aleksandrów Kujawski.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian