Obwieszczenie z dnia 01 marca 2016 r. znak Pl.6220.42.11.2015.AE

zawiadamia się, że w dniu 01.03.2016r. została wydana decyzja umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: „Budowie stanowisk parkingowych wraz z odwodnieniem oraz budową zbiornika koalescencyjnego zintegrowanego z osadnikiem dla pojazdów mechanicznych osobowych w ilości dwadzieścia sześć sztuk na terenie działek nr 280/3 i 280/4 w miejscowości Otłoczyn, gm. Aleksandrów Kujawski”.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian