Obwieszczenie z dnia 01 marca 2016 r. znak Pl.6220.1.15.2016.AE

informujące, iż została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: „Wykonaniu urządzeń do poboru wody z projektowanych otworów studziennych nr 11a, 23e, 24b, 25b na terenie ujęcia wód podziemnych „Kuczek” (dz. nr ewid.: 58/1 i 58/12 w miejscowości Kuczek), gmina Aleksandrów Kujawski”,

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian