Obwieszczenie Wójta Gminy Raciążek o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak IT.6733.03.2020 z dnia 17.06.2020 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.,,Budowie gazociągu średniego ciśnienia”ia

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian