Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak Pl.6733.9.12.2017.MZ z dnia 10.11.2017 r. w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie obiektu użyteczności publicznej na potrzeby utowrzenia klubu seniora wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 127/8 położonej w obrębie ewidencyjnym Słońsk Dolny, gmina Aleksandrów Kujawski

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) – zawiadamiam, że na wniosek Gminy Wiejskiej Aleksandrów Kujawski z/s ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski została wydana decyzja znak: Pl.6733.9.11.2017.MZ z dnia 10.11.2017 r. zmieniająca decyzję ostateczną o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 7/2017 znak: Pl.6733.9.8.2017.MZ z dnia 19.06.2017 r. dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie obiektu użyteczności publicznej na potrzeby utworzenia klubu seniora wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 127/8 położonej w obrębie ewidencyjnym Słońsk Dolny, gmina Aleksandrów Kujawski w zakresie zmiany tytułu decyzji na: budowa budynku użyteczności publicznej na potrzeby utworzenia ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-kulturalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 127/8 położonej w obrębie ewidencyjnym Słońsk Dolny, gmina Aleksandrów Kujawski.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Planowania w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Słowackiego 12 (pokój 12) w godzinach pracy Urzędu.

/-/Kierownik Wydziału Inwestycji
Bogusław Gollus

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian