Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak Pl.6733.6.10.2017.MZ z dnia 13.06.2017 r. w sprawie budowy wodociągowej sieci rozdzielczej na ternie działek nr 23/4, 23/3, 23/1, 35/4, 35/16 położonych w obrębie ewidencyjnym Konradowo, gmina Aleksandrów Kujawski

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.) – zawiadamiam, że na wniosek Gminnego Przedsiębiorstwa Usługowego ,,Algawa” Sp. z o.o. z/s ul. Przemysłowa 10, 87-700 Aleksandrów Kujawski została wydana w dniu 13.06.2017 r. decyzja nr 6/2017 znak: Pl.6733.6.9.2017.MZ o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającej na: budowie wodociągowej sieci rozdzielczej na terenie działek  nr 23/4, 23/3, 23/1, 35/4, 35/16 położonych w obrębie ewidencyjnym Konradowo, gmina Aleksandrów Kujawski.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy
w Wydziale Planowania w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim
przy ul. Słowackiego 12 (pokój 12) w godzinach pracy Urzędu.

 /-/Kierownik Wydziału Planowania/-/
Malwina Andrusiak

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian