Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: PL.6733.23.7.2020.MJ z dnia 13.11.2020 r. zawiadamiające, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci kablowej nn 0,4 kV w celu zasilenia budynku mieszkalnego oraz budynku gospodarczego na terenie działek nr 7/16, 7/17, 7/18 położonych w obrębie ewidencyjnym Rożno-Parcele, gmina Aleksandrów Kujawski.

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: PL.6733.23.7.2020.MJ z dnia 13.11.2020 r. zawiadamiające, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci kablowej nn 0,4 kV w celu zasilenia budynku mieszkalnego oraz budynku gospodarczego na terenie działek nr 7/16, 7/17, 7/18 położonych w obrębie ewidencyjnym Rożno-Parcele, gmina Aleksandrów Kujawski.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian