Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak Pl.6733.2.23.2015.2016.BG z dnia 7 kwietnia 2016 r.

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199) – zawiadamiam, że na wniosek P4 sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa działającego poprzez pełnomocnika Marcina Majera z firmy BAZA sp. z o.o. ul. Żwirki i Wigury 53, 87-100 Toruń została wydana decyzja nr 5/2016 znak: Pl.6733.2.22.2015.2016.BG z dnia 07.04.2016 r.o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie działki nr 43/2 położonej w miejscowości Odolion, gm. Aleksandrów Kujawski.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Planowania Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Słowackiego 12 (pokój 12) w godzinach pracy Urzędu.

/-/ Malwina Andrusiak
Kierownik Wydziału Planowania

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian