Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak Pl.6733.16.2.2017.MZ z dnia 18.07.2017 r. w sprawie rozbudowy oświetlenia drogowego przy ul. Krokusowej na terenie działek nr 12/2, 12/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Rożno-Parcele, gmina Aleksandrów Kujawski

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) – zawiadamiam, że w dniu 17.07.2017 r. na  wniosek Gminy Wiejskiej Aleksandrów Kujawski z/s ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji
o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: rozbudowie oświetlenia drogowego przy ul. Krokusowej na terenie działek nr 12/2, 12/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Rożno-Parcele, gmina Aleksandrów Kujawski.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy
w Wydziale Planowania w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Słowackiego 12 (pokój 12) w godzinach pracy Urzędu.

/-/Kierownik Wydziału Planowania/-/
Malwina Andrusiak

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian