Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: Pl.6733.15.8.2015.2016.BG

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) – zawiadamiam, że na żądanie na wniosek Gminnego Przedsiębiorstwa Usługowe „ALGAWA” sp. z o.o., ul. Przemysłowa 10, 87-700 Aleksandrów Kujawski została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 6/2016 znak: Pl.6733.15.7.2015.2016.BG z dnia 26.04.2015 r. dotycząca ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej z przyłączami na terenie działek nr 139/2, 109, 135/5, 135/8, 134/2 i 133 położonych w miejscowości Wilkostowo, gm. Aleksandrów Kujawski.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Planowania Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Słowackiego 12 (pokój 12) w godzinach pracy Urzędu.

/-/ Malwina Andrusiak
Kierownik Wydziału Planowania

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian