Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: Pl.6733.14.2.2016.AE z dnia 10.06.2016 r.

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) – zawiadamiam, że w dniu 06.06.2016 r. na wniosek Pana Kazimierza Romanowskiego, zam. ul. Szkolna 12/20, 87-700 Aleksandrów Kujawski, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do działek nr 28/7, 28/8, 28/9, 28/10, 28/11, 28/12, 29/14 na terenie działek nr 29/6, 29/10, 28/6 położonych w miejscowości Stawki, gm. Aleksandrów Kujawski.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Planowania w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Słowackiego 12  (pokój 12) w godzinach pracy Urzędu.

/-/ Malwina Andrusiak
Kierownik Wydziału Planowania

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian