Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: Pl.6733.12.3.2016.AE z dnia 06.06.2016 r.

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) – zawiadamiam, że w dniu 18.05.2016r. na wniosek (uzupełniony dnia 03.06.2016 r.) Kujawskiego Centrum Obsługi Inwestycji  Sławomir Zajączkowski z/s ul. Słowackiego 28A, 87-700 Aleksandrów Kujawski, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: Budowie linii kablowej nN 0,4 kV w celu zasilenia projektowanych budynków mieszkalnych, zabudowie szafki pomiarowej P2-Rs/LZV/LZR/F oraz szafki pomiarowej P1-Rs/LZV/F oraz ułożenia kabla energetycznego typu YAKXS 4*70mm o długości około 60 metrów wraz z zasileniem działek nr 71/17, 17/18 i 71/19 terenie działek nr ewid.: 70/2, 71/17, 17/18 i 71/19 i 71/22  obrębie ewidencyjnym Kuczek oraz działek nr ewid.: 128/3 i 138/2 położonych w miejscowości Odolion, gmina Aleksandrów Kujawski.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Planowania w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Słowackiego 12  (pokój 12) w godzinach pracy Urzędu.

/-/ Malwina Andrusiak
Kierownik Wydziału Planowania

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian