Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: Pl.6733.12.10.2016.MZ z dnia 11.08.2016 r.

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 778) – zawiadamiam, że na wniosek Kujawskiego Centrum Obsługi Inwestycji i Nieruchomości Sławomir Zajączkowski z/s ul. Słowackiego 28A, 87-700 Aleksandrów Kujawski została wydana decyzja nr 19/2016 znak: Pl.6733.12.9.MZ o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającej na: budowie linii kablowej nN 0,4kv w celu zasilenia projektowanych budynków mieszkalnych, zabudowie szafki pomiarowej P2-Rs/LZV/LZR/F oraz szafki pomiarowej P1-Rs/LZV/F oraz ułożeniu kabla energetycznego typu YAKXS 4x70mm o długości około 60,00 metrów wraz z zasilaniem działek nr ewid. 71/17, 71/18 i 71/19 na terenie działek 70/2, 71/17, 71/18, 71/19 i 71/22 położonych w miejscowości Kuczek oraz działek nr ewid. 128/3 i 138/2 położonych w miejscowości Odolion, gmina Aleksandrów Kujawski.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Planowania w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Słowackiego 12 (pokój 12) w godzinach pracy Urzędu.

/-/ Malwina Andrusiak
Kierownik Wydziału Planowania

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian