Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27.05.2021 r. znak PL.6733.27.3.2021.MJ w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:budowie zbiornika retencyjnego na SUW Grabie na terenie działek nr 8/6 i 8/5 położonych w obrębie ewidencyjnym Grabie, gmina Aleksandrów Kujawski.

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741) zawiadamiam, że w dniu 11.05.2021 r. na wniosek (przekazany według właściwości od Burmistrza Miasta Aleksandrów Kujawski dnia 19.05.2021 r. oraz uzupełniony dnia 26.05.2021 r.) Gminnego Przedsiębiorstwa usługowego ,,Algawa” Sp. z o.o. działającego poprzez pełnomocnika Pana  Jacka Granops GRANIMEX W. Granops Sp.J. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie zbiornika retencyjnego na SUW Grabie na terenie działek nr 8/6 i 8/5 położonych w obrębie ewidencyjnym Grabie, gmina Aleksandrów Kujawski.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Planowania w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Słowackiego 12 (pokój 12) w godzinach pracy Urzędu.

Inspektor ds. budownictwa

/-/ Małgorzata Jesion

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian