Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27.05.2020 r. znak: PL.6730.11.6.2020.DS o przekazaniu do uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na: budowie pięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce nr 137/16 w miejscowości Rudunki, gmina Aleksandrów Kujawski

O B W I E S Z C Z E N I E 

Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski

         Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) – zawiadamiam, że organ przekazał do uzgodnienia projekt decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie pięciu budynków mieszkalnych  jednorodzinnych  na działce nr 137/16 w miejscowości Rudunki, gm. Aleksandrów Kujawski

         W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Planowania w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Słowackiego 12 (pokój 12) w godzinach pracy Urzędu.

Kierownik Wydziału Planowania
/-/ Anna Eizenchart

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian