Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26.06.2020 r. znak: PL.6730.11.8.2020.DS o zebranym materiale dowodowym w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia polegającego na: budowie pięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce nr 137/16 w miejscowości Rudunki, gmina Aleksandrów Kujawski

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski

          Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) – zawiadamiam, że został zebrany materiał dowodowy  w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie pięciu budynków mieszkalnych  jednorodzinnych na działce nr 137/16 w miejscowości Rudunki, gmina Aleksandrów Kujawski.

        W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Planowania w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Słowackiego 12 (pokój 12) w godzinach pracy Urzędu.

Kierownik Wydziału Planowania
/-/ Anna Eizenchart

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian