Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25.11.2016 r. znak Pl.6733.17.11.2016.MZ przebudowa drogi powiatowej nr 2605C Stara Wieś- Nieszawa

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. Z 2016 r., poz. 778) – zawiadamiam, że na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z/s Odolion ul. Szosa Ciechocińska 22, 87-700 Aleksandrów Kujawski działającego przez pełnomocnika Pana Piotra Przybylskiego została wydana decyzja nr 21/2016 znak: Pl.6733.17.11.MZ o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającej na:  na przebudowie drogi powiatowej Nr 2605C Stara Wieś-Nieszawa o długości 5,537km, od km 2+072 do km 7+609 na terenie działek; 134/2, 151, 142/1, 153 położonych w obrębie ewidencyjnym Ośno, nr 60- w obrębie ewidencyjnym Konradowo, nr 288 – w obrębie ewidencyjnym Słomkowo, Gmina Aleksandrów Kujawski, oraz nr 58/2 i 58/3 w obrębie ewidencyjnym Turzno, Gmina Raciążek

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy
w Wydziale Planowania w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim
przy ul. Słowackiego 12 (pokój 12) w godzinach pracy Urzędu.

/-/Kierownik Wydziału Planowania/-/
Malwina Andrusiak

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian